V obci Malonty vytvoří místo k setkávání 

Karol Lesný ve spojení se sousedy chce upravit zanedbaný kus obce a vytvořit nové místo pro setkávání, společné oslavy, stavění májky a podobně. V prvním kroku sousedé společně odstranní staré porosty stromů a keřů, upraví břeh potůčku protékajícího kolem a vysadí nové vysokokmenné ovocné stromy. Nezanedbatelnou součástí projektu je posílení pocitu sounáležitosti a pocitu občanské společnosti. S její podporou jde udělat víc věcí a kvalitněji než osamoceně. 

program: Místo, kde žijeme  
realizátor: Karol Lesný 
místo: Malonty –  Desky, Jihočeský kraj 
období realizace: 05/2023 – 04/2024 
projekt byl podpořen částkou 31 290 Kč