V Olomučanech to žije!

Cílem projektu je vícegenerační setkávání v obci. V obci se setkávají různých výročích, svátcích, výtvarných dílnách – pomlázkování, dýňobraní, vánoční Superstár, pletení košíků z pedigu a proutí. Stěžejní činností spolku je nácvik lidových tanců na Václavské hody, které začala s podporou obce a široké veřejnosti v roce 1992.  

program: Místo, kde žijeme
realizátor: Kajesan, z.s.
místo: Olomučany, Jihomoravský kraj 
období realizace: 4/2022 – 12/2022  

projekt byl podpořen částkou 20 000