V Opavě bude mít možnost si zajamovat úplně každý!  

Spolek Kikstart nabídne originální program během opavského muzejního festivalu, majálesu a komunitního festivalu mladých kapel. Dobrovolníci ze spolku věří, že projekt Hudba pro všechny pod širým nebem a na něj navazující dlouhodobý projekt komunitních hudebních zkušeben je svým způsobem unikátní a nabízí komunitě velký prostor pro seberealizaci, rozvíjení sociálních dovedností a navazování přátelství. Výtěžek z kampaně využijí na drobné hudební nástroje typu bubínky, cajony apod, které si může vzít během festivalů každý do ruky a hrát.  

program: Živá komunita
realizátor: Kickstart z.ú.
místo:  Opava
období realizace: 5/2020 – 8/2020 

Projekt bude podpořen zdvojnásobením výtěžku dárcovské kampaně na portálu Darujme.cz až do výše 20 000 Kč