V Ostravě na Bedřišce postavili altán pro společná setkávání

Spolek N.O.B.L tvoří skupina místních obyvatel, kteří dlouhodobě svépomocí pečují o veřejný prostor v lokalitě
Bedřiška. V předchozích letech dobrovolnicky upravili prostor pro dětské hřiště a následně realizovali
výstavbu komunitního altánu, který poslouží k setkávání obyvatel i kryté zázemí při pořádání komunitních aktivit. Altán je doplněn přenosným drobným mobiliářem, který byl pořízen z daru a svépomocí komunitou opraven. Posezení slouží jak obyvatelům Bedřišky, tak návštěvníkům, kteří lokalitou procházejí k blízkým rybníkům.

program: Místo, kde žijeme
realizátor: N.O.B.L., z.s.
místo: Ostrava – Hulváky, Moravskoslezský kraj
období realizace: 11/22 – 10/23
projekt byl podpořen částkou 96 000Kč