V Petrovicích se chystá revitalizace zapomenutých míst

Členové Sportovního Klubu Petrovice s podporou místních lidí a obce obnovili prostor v přírodě nedaleko Petrovic, který dříve sloužil pro setkávání obyvatel obce a blízkého okolí za účelem konání společenských akcí. Prostor byl  zarostlý a díky tomu i delší dobu nevyužívaný. Součástí úpravy bylo i vytvoření přírodní cesty k místu, která dále pokračuje do sousední obce Řečice a dříve byla velmi oblíbená pro procházky přírodou. Obnovení tohoto prostoru umožňuje organizovat pravidelné sousedské, sportovní a klubové akce a vytvoří tak znovu prostor pro setkávání při akcích, které se nehodí do centra obce. 

realizátor: SK Petrovice
místo: Petrovice, kraj Vysočina  
období realizace: 2/2021 – 10/2021  
projekt byl podpořen částkou: 38 900 Kč