V Písku upletou deku přes nejstarší most

Kateřina Šolcová a Kateřina Literáková chtějí dlouhodobě podporovat neziskové organizace v Písku, vzájemně je propojovat a upozornit na jejich činnost co nejvíce místních obyvatel. Snaží se o jejich zapojení do nejrůznějších mezigeneračních a sousedských setkání a aktivit. Proto vznikl Dekaton: Deka pro AthelasJe to pozvánka pro všechny Písečáky i přespolní, aby se zapletli do nejlaskavější deky v ČR – deky přes písecký kamenný most na podporu Domácího hospice Athelas. Ozdobený most jako symbol přechodu z jednoho břehu na druhý nabídne kolemjdoucím deky ke koupi a výtěžek bude použit na provoz hospice. Návazné projekty menšího charakteru budou provázet písecký život v dalších letech pod názvem Pohádka mezi světy. Mezi světem dětí a dospělých z běžných rodin a světy jinými různobarevnými. Věříme, že se mohou vzájemně obohacovat a tvořit spolu. Změníme tak povědomí o práci a potřebách neziskových organizací a povedeme naše děti více k filantropii a laskavosti. 

realizátor: Kateřina Literáková
místo: Písek, Jihočeský kraj
období realizace: 11/2021 – 11/2022
projekt byl podpořen částkou:  20 000 Kč

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.