V Podolance budou místní mapovat krajinu a sázet stromy

Spolek Pro krajinu Středního Polabí se chce s pomocí místních obyvatel podílet na zpracovávání studie proveditelnosti pro zádrž vody v krajině a pro zvýšení biodiverzity v povodí Záhořské svodnice. Chystá se rozpracovanou studii projednávat s dotčenými subjekty a vlastníky pozemků a propagovat ji na veřejnosti. Pořádáním přednášek a komentovaných procházek chce přispět k hlubšímu porozumění současným problémům krajiny. S podporou obcí a dobrovolníků plánuje spolek některá oživující krajinná opatření také realizovat a následně udržovat. 

program: Místo, kde žijeme
realizátor: Pro krajinu Středního Polabí, z.s 
místo: Podolanka, Středočeský kraj 
období realizace: 9/2022 –⁠ 8/2023 
projekt byl podpořen částkou: 90 000