V Podolance místní zmapovali krajinu a vysázeli stromy

Ve spolupráci se Sdružením dobrovolných hasičů Podolanka a s dalšími dobrovolníky Spolek Pro krajinu Středního Polabí vysadil 30 stromků v krajině do stromořadí, o které se následně staral. Pořádal komentované procházky kolem vodních toků, přednášky o zadržování vody v krajině a o kvalitě půdy, instruktáž následné péče o výsadbu a workshop krajinářské kresby. Spolek prezentoval také svoji činnost na setkání se zemědělci na semináři o zemědělských dotacích. Uspořádal přednášku o mapování na Ekokonferenci pro žákovské týmy ze šesti škol v Brandýse nad Labem. Členové spolku mapovali krajinu a zpracovávali studii proveditelnosti celoplošné zádrže vody v povodí Záhořské svodnice. Studie byla průběžně projednávána s některými představiteli obcí a se správcem toku Povodí Labe. V rámci studie byl vytipován 350 m úsek toku na pozemcích města Brandýsa vhodný k revitalizaci, záměr byl kladně projednán v Komisi pro životní prostředí a následně získal souhlas majitele pozemků. 

program: Místo, kde žijeme
realizátor: Pro krajinu Středního Polabí, z.s 
místo: Podolanka, Středočeský kraj 
období realizace: 9/2022 –⁠ 8/2023 
projekt byl podpořen částkou: 90 000