V Potěhách postaví altán u rybníka

Josef Remeš by rád s pomocí kamarádů a obyvatel Potěh postavil altán pro pravidelné komunitní scházení při různých událostech. V této lokalitě, která je oblíbená jak u mladých, tak u seniorů podobná stavba chybí. Místo je přirozeným centrem setkávání, ale na obecním pozemku jsou zatím instalovány jen dvě lavičky. Altán pomůže rozvinout potenciál prostoru a podpořit sousedské aktivity. 

program: Místo, kde žijeme
realizátor: Josef Remeš
místo: Potěhy, Středočeský kraj 
období realizace: 10/2022 –⁠ 4/2023
projekt byl podpořen částkou: 80 000 Kč

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.