V pražském Motole vzniká nová komunitní zahrada

Sousedský spolek Homolka-Motol od svého založení v r. 2018 usiluje o navrácení místní sokolovny komunitě a o její rekonstrukci na komunitní centrum a pobočku DDM Praha.
Toto úsilí se ukázalo jako úspěšné a rekonstrukce objektu, financovaná vlastníkem (Magistrátem hl. m. Prahy), se nyní dostává do finální fáze. Spolek chce v návaznosti na rekonstrukci budovy založit komunitní zahradu, o kterou mají místní velký zájem. Zahrada umožní komunitě získat venkovní prostor pro konání sousedských setkání a aktivit. Sousedé zde budou pěstovat vlastní ovoce a zeleninu a plánují také sdílený chov slepic. Spolek plánuje osázení prostoru několika prvními ovocnými stromy, vybudování záhonků, stavbu zahradního domku na nářadí, kurníku pro slepice, případně i lavičky a pergoly. Nebude chybět ani slavnostní kolaudace zahrady a první společenské akce.
 

realizátor: Sousedský spolek Homolka-Motol 
místo: Praha, Hl.m.Praha
období realizace: 9/2021 – 9/2022 
Projekt byl podpořen částkou 100 000 Kč

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.