V Příboře vzali pořádání vánočních a řemeslných trhů do vlastních rukou

V Příboře již delší dobu pozorují, že se během víkendu a svátků centrum města vylidňuje, postrádají místa s občerstvením a také trhy – ať už vánoční nebo řemeslné. Rozhodli se proto uspořádat předvánoční sousedskou slavnost s rukodělným jarmarkem a živou hudbou, kde budou moci místní občané nabídnout své řemeslné výrobky.  Do akce se zapojí základní a mateřské školy, domov seniorů a další místní organizace. Dobrovolníci připraví občerstvení a akci doplní drobný kulturní program. Pokud se pilotní vánoční slavnost osvědčí, budou následovat další trhy v průběhu roku. 

program: Místo, kde žijeme
realizátor: Spolek Fortel Příbor, z.s.
místo: Příbor, Moravskoslezský kraj
období realizace: 11/2022 – 1/2023
projekt byl podpořen částkou: 15 000 Kč