V Přibyslavi vznikla nová alej a křížová cesta 

Ve spolupráci s farností Přibyslav a uměleckým kovářem Petrem Štáflem vysadil přibyslavský spolek OPUKA několik desítek dubů a několik set keřů původních českých druhů, které doplňuje křížová cesta o celkem pěti zastaveních. Vzrostlá alej a vysázený remízek keřů má nejen estetickou a relaxační funkci, ale podporuje také biodiverzitu a lepší zadržování vody v krajině.  

program: Místo kde žijeme 
realizátor: OPUKA, z. s. 
místo: Přibyslav, kraj Vysočina 
období realizace: 3/2023 –⁠ 11/2023 
projekt byl podpořen částkou 100 000 Kč  

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.