V Rapotínském mlýně nemelou, ale vzdělávají

Spolek Nemeleme, z. s. zrealizoval osvětový environmentální den „Voda v krajině“ v areálu bývalého mlýna Reitendorf v Rapotíně, kde je umístěna kulturní památka –  dochované Ponceletovo vodní kolo. Osvěta veřejnosti proběhla formou zážitkové pedagogiky přímo v terénu, kde hydrobiologové představovali vodní organismy nejenom z řeky Losinky. V rámci projektu proběhl také dobrovolnický sběr odpadků kolem řeky Losinky, fotosoutěž na téma „voda v krajině“ a workshop k tvorbě informační tabule. Program navíc audiovizuálně obohatil Petr Válek výstavou „Oživení mlýnských kol“ a sudetský rodák Kamil Krůta hudebním vystoupením.

realizátor: Nemeleme z. s. 
místo: Rapotín, Olomoucký kraj  
období realizace: 5/2021 – 4/2022
projekt byl podpořen částkou: 15 000