V Řevnicích se sousedé dále poznávají

Před cca pěti lety se skupině občanů kolem Tomáše Chabery podařilo na neupravené ploše vybudovat hřiště pro děti. Místo začalo navštěvovat i mnoho občanů a seniorů. Pravidelně zde dělají brigády, drobné setkávání občanů, sportovní akce pro děti atd. Koncem roku 2022 zorganizují široké setkání obyvatel s cílem poznat lépe další obyvatele. Cílem je i začlenit do současné komunity občany Ukrajiny, kteří místo navštěvují, ale nemají kontakt na okolní obyvatele.  

program: Místo, kde žijeme    
realizátor: Tomáš Chabera
místo: Řevnice, Středočeský kraj
období realizace: 12/2022 – 12/2022
projekt byl podpořen částkou: 10 000 Kč