V Rokycanech podpořili setkávání občanů v komunitním prostoru

Lidé ze spolku Loli Ruža vytvořili komunitní prostor pro setkávání lidí z obce. Cílem bylo vytvořit komunitu, která si bude pomáhat, sdílet své znalosti, společně trávit volný čas a navzájem se podporovat. Hlavní náplní činnosti spolku je pořádání kulturních a společenský akcí, workshopů a přednášek pro děti, mládež i pro širokou veřejnost. Děti a mládež spolek podporuje v aktivním trávení volného času, rodiče s dětmi zase podporuje prostřednictvím Klubu maminek. 

program: Místo, kde žijeme
realizátor: Loli Ruža, z.s.
místo: Rokycany, Plzeňský kraj
období realizace: 3/2022 – 12/2022
projekt byl podpořen částkou: 20 000 Kč 

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.