V Suchdole zahájili tradici hudebně divadelního Festivalu S.L.O.N.  

V září 2019 se skupina suchdolských obyvatel nadchla pro myšlenku uspořádat si vlastní festival. Idea vzešla od místních výtvarníků, kteří mají blízko k divadlu, Adriany Skálové a Matěje Formana. Během několika setkání vznikla sdílená představa o formě a programu komunitního festivalu i o tom, jak ho realizovat. Festival, ze kterého se nakonec stala každoroční akce, je místem setkávání a prostorem pro společné prožívání divadla, hudby a dalšího. Cílem akce je zapojení místních obyvatel i stávajících spolků, a to především na základě dobrovolné práce. Společná příprava, realizace, ale také společný prožitek jsou cestou k prohlubování vztahů a posilování soudržnosti. Tento záměr vystihuje název festivalu, Suchdolská Letní Otevřená Náruč, S.L.O.N. Slon se stal jeho symbolem a pevně stojí na 4 nohách, které znamenají soudržnost, spolupráci, dobrovolnictví a vůli se o vlastní festival postarat co nejvíc sám. Chobot je podaná ruka všem, kdo o to stojí. 

program: Živá komunita
realizátor: Suchdol žije, z.s.
místo: Praha Suchdol
období realizace: 4/2020 – 10/2021
projekt byl podpořen částkou 60 000 Kč