V Sudetech si místní připomenou minulost a obnoví historickou cestu

Místo, kde žijeme Česká republika Ústecký

Parta kolem Petra Menzla se snaží mezi sebou propojit lidi, okolní krajinu a historii. V počátku byla myšlenka na obnovu historické cesty, která v minulosti spojovala obec Očihov s okolními sídly. Tedy vytvořit místo pro lidi, které mohou využít bezpečně na kole a při procházkách, aniž by byla tato cesta degradována těžkou zemědělskou technikou. Myšlenka ovšem nabrala mnohem hlubších rozměrů v souvislosti s faktem, že se podařilo získat archivy sudetských Němců, kteří žili na Podbořansku. Výsledkem je proto nejen obnova historické cesty s následnou výsadbou starých ovocných odrůd typických pro tuto oblast, ale především představení obce v kontextu historických událostí, které silně ovlivnily celý region. Region, který je i dnes bezpočtem vysídlování a následných osídlování významně poznamenán. Projekt cílí na smíření se s neměnnou minulostí a pomáhá dále budovat vztah současného obyvatelstva s tímto často záměrně opomíjeným dědictvím.  

program: Místo, kde žijeme
realizátor: Společenstvo pro památky Podbořanska, z.s. 
místo: Očihov, Ústecký kraj 
období realizace: 4/2022 – 4/2023
projekt byl podpořen částkou: 94 500 Kč 

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny. 

Sdílejte :