V Tanvaldu vznikne komunitní zahrádka

Projekt se zaměřuje na zlepšování a následné udržování sousedských vztahů ve městě Tanvald, a to konkrétně mezi Romskou menšinou a majoritní společností. Sama komunita přišla s nápadem vytvořit zázemí, kde by se mohli společně setkávat, utužovat sousedské vztahy a společně trávit volný čas. Upraví zahradu, která je nedílnou součástí komunitního centra tak, že společně natřou plot, zasadí kytičky, posekají trávník, a vytvoří posezení. Zasazením stromu společného soužití ve spolupráci s pracovnicemi ČS a sousedy odbouráme bariéru předsudků. 

realizátor: Roma Tanvald, z. s.
místo: Tanvald, Liberecký kraj
období realizace: 1.7. 2021 – 30.6.2022 
projekt byl podpořen částkou 65 000 Kč 

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.