V Telči se rozvíjí komunitní zahrada 

Spolek Na Větvi chce v sadu v Telči podpořit lepší fungování komunitní zahrady a zapojit více lidí do její péče a údržby tak, aby vzniklo inspirativní místo, kde se v souladu s plynutím roku budou odehrávat různé akce, setkání, zahradnické tematické workshopy a pravidelné pěstební činnosti. Důležitou cílovou skupinou, která se bude na fungování zahrady také podílet, jsou členové nově vznikající neziskové organizace Bublina, která zahrnuje mladé lidi s poruchou autistického spektra a jiným zdravotním postižením. Cílem spolku je vybudování nových záhonů pro pěstování bylin a květin k užitku a dalšímu zpracování mimo sezónu, vysazování nových stromů pro postupnou obnovu sadu a stavba dřevěného víceúčelového podia k různým kulturním, vzdělávacím a odpočinkovým aktivitám všech zúčastněných. 

program: Místo, kde žijeme  
realizátor: Na Větvi, z.s.
místo: Telč, Vysočina 
období realizace: 04/2023 – 12/2023 
projekt byl podpořen částkou 90 900 Kč  

Projekt jsme podpořili díky daru společnosti Hornbach.