V Tovéři vrací život návsi

Smyslem projektu je vrátit návsi její původní roli místa, které je srdcem vesnice.  Náves, jak ji znají lidé z historických fotografií, přitom byla vždy místem, kde rostlo plno bujné zeleně a vzrostlých ovocných stromů, které poskytovaly stín. Nyní je na návsi stromů jen poskrovnu, tráva padla za oběť terénním úpravám. V letních měsících náves působí nehostinně, vyprahle, bez života. Cílem projektu je zaplnit ji ovocnými stromy a zatravnit ji lučními druhy rostlin. Tím se sem vrátí stíněné plochy, zabrání se vysychání půdy a poskytne se životní prostor pro užitečný hmyz i pro místo setkávání občanů.

program: Místo, kde žijeme
realizátor: Marta Šubrtová
místo: Tovéř, Olomoucký kraj 
období realizace: 9/2022 – 4/2023 
projekt byl podpořen částkou: 19 900 Kč