V Unhošti obnoví staré polní cesty lemované stromy

Spolek ZDRAVÁ UNHOŠŤ chce s pomocí Města Unhošť, dalšími spolky a s aktivní pomocí obyvatel města obnovit původní polní cesty včetně výsadby stromů a keřů. Dojde tak k bezpečnému propojení se sousedním Červeným Újezdem. Provoz na komunikaci mezi obcemi je vysoký a pohyb chodců a cyklistů je zde nebezpečný. Cestu budou moci využívat třeba žáci z Červeného Újezdu k jízdě na kole do unhošťské školy. Další proměnou projde bývalá „Uhelná cesta“, která propojuje Svárov s Unhoští. Výsadbou stromů a keřů dojde ke snížení větrné eroze, dělení lesních ploch cestami s keři zlepší možnosti úkrytu zvěře, plody vysazených dřevin využijí nejen lidé na procházkách, ale i divoká zvěř. 

program: Místo, kde žijeme
realizátor: Spolek ZDRAVÁ UNHOŠŤ 
místo: Unhošť, Středočeský kraj  
období realizace: 6/2022 – 6/2023
projekt byl podpořen částkou: 60 000 Kč 

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.