V Ústí nad Labem vznikla databáze komunitních zdrojů

Michaela Valášková a další dobrovolníci chtěli v Ústí nad Labem propojit aktivní spolky, neformální uskupení a jedince, kteří se angažují za účelem zlepšení veřejného prostoru a života v něm. V lednu 2022 proto vznikli Ústečtí dobrodruzi, tedy uskupení aktivních spolků, neformálních uskupení,
tak i jedinců z krajského města Ústí nad Labem. V dnešní době čítající přes 150 členů, z toho třetina je velmi aktivní. Díky podpoře Nadace Via se tak mohli každý čtvrtek setkávat a postupně se mezi sebou seznamovat, sdílet zkušenosti, aktuální informace o dění v komunitě, výzvy živé i online,
vzdělávat se a celkově ve svých subkomunitách zkvalitňovat veřejný prostor a život v něm. Vytvořili také databázi s kontakty a dobrovolně nabízenými aktivitami (znalost, dovednost, hmotná, fyzická, finanční pomoc apod.) a nechyběla ani různá školení či facilitace diskuzí na problematická témata.  

program: Místo, kde žijeme
realizátor: Michaela Valášková
místo: Ústí nad Labem, Ústecký kraj
období realizace: 4/2022 – 3/2023
projekt byl podpořen částkou: 20 000 Kč