V Zádubu místní lidé plánovali náves 

Obec Olbramov diskutovala s občany místní části Zádub o veřejném prostoru a pak vytvořila koncepci úpravy návsi. Tento dokument obci zcela chyběl. V současné době je v Zádubu neudržovaný veřejný prostor a nemá žádné využití. Cílem obce bylo vytvoření místa k setkávání. 
Obec zapojila občany do plánování prostoru s nadějí, že se tím posílí vztah nejen mezi lidmi, lidmi a vedení obce, ale také samotný vztah k upravovanému prostoru. Koncepce se stala cenným materiálem při následném plánování investičních i svépomocných kroků. 

realizátor: obec Olbramov 
místo: Olbramov, místní část Zádub, Plzeňský kraj 
období realizace: 7/2023 – 10/2023 
projekt byl podpořen částkou 20 000 Kč