V Zaječově zachrání historickou budovu na návsi 

Spolek Zděná se rozhodl roku 2012 zachránit historickou budovu na návsi před její demolicí a vytvořit z ní kulturně a sportovně společenské centrum. Bohužel mu k dokončení a částečné kolaudaci chybí finanční prostředky. Spolek zapojil již větší část obce a společně zde mají zájem vytvořit místo pro komunitní setkávání, sport a aktivity všeho druhu. A tak se na bázi dobrovolnictví společně snaží proměnit tento prostor k prospěchu všech.  Upraví do konečné podoby vstupní místnost, kde se mohou konat menší sousedské akce, a zvelebí i okolí budovy. Předzahrádka bude nabízet místo k posezení a malý koutek k využití pro maminky s dětmi.    

program: Místo, kde žijeme 
realizátor: Spolek Zděná 2012 
místo: Zaječov, Středočeský kraj 
období realizace: 5/2023 – 5/2024 
projekt byl podpořen částkou 100 000,- Kč  

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.