V zaniklé obci Mýtiny dojde k obnově kapličky

Spolku Drobné památky nejjižnějších Čech se prostřednictvím  dárcovské kampaně, benefičního koncertu a sponzorského daru podařilo vybrat dostatek finance na obnovu kapličky v zaniklé obci Mýtiny. Okolo 30 lidí se zapojilo do rekonstrukce formou brigád. Kaplička by měla být vysvěcena a bude sloužit k liturgickým účelům a už nyní se stává místem, kde se lidé rádi zastavují a kochají. Spolek do budoucna plánuje další obnovu vesnice, která byla zbořena kvůli vzniku železné opony. Ve fotogalerii je vidět stav před a po rekonstrukci kapličky.   

realizátor: Drobné památky nejjižnějších Čech  
místo: Mýtiny u Nových Hradů, Jihočeský kraj 
období realizace: 7/2020 – 10/2020 

Projekt byl podpořen zdvojnásobením výtěžku dárcovské kampaně na portálu Darujme.cz ve výši 20 000 Kč.