V Železném Brodě vzniklo nové místo pro setkávání

Železnobrodský spolek založil kavárnu s kulturně – komunitním přesahem, jehož cílem je rozvířit společenské vody v Železném Brodě. Novým prostorem se snaží o propojení tvůrčích lidí z města a regionu. Cílem je vytvořit komunitu, která je hybatelem a inspirací pro širší veřejnost – nabídnout široké veřejnosti kulturní prostor ke scházení, společenské či vzdělávací aktivity, jako platforma pro sousedský život.  

program: Místo, kde žijeme
realizátor: Železnobrodský spolek
místo: Železný Brod, Liberecký kraj
období realizace: 11/2022 – 3/2023
projekt byl podpořen částkou 90 000Kč