V Železném Brodě vzniká nové komunitní centrum

Železnobrodský spolek zakládá komunitně-kulturní centrum, jehož cílem je rozvířit společenské vody v Železném Brodě. Novým prostorem chtějí propojit tvůrčí lidi z města a regionu. Cílem je vytvořit komunitu, která bude hybatelem a inspirací pro širší veřejnost – nabídnout široké veřejnosti kulturní prostor ke scházení, společenské či vzdělávací aktivity, jako platforma pro sousedský život.  

program: Místo, kde žijeme
realizátor: Železnobrodský spolek
místo: Železný Brod, Liberecký kraj
období realizace: 11/2022 – 3/2023
projekt byl podpořen částkou 90 000Kč