29. července 2017 proběhla ve Valdštejnově ulici oslava ku příležitosti 440 let od chvíle, kdy Zdeněk z Valdštejna získal město Králíky a okolní obce do svého majetku a začal je rozvíjet. Hlavním cílem však nebylo slavit, ale podpořit sousedkou komunitu. To se bezezbytku podařilo. Sousedská komunita z Valdštejnovy ulice společně uspořádala akci příjemnou jak vzhledově – plakáty, bannery, letáky, vlaječky, prapory, tak pocitově. Byl vytvořen dobrý příklad sousedské spolupráce, který není v místním regionu obvyklý.

facebook

realizátor: Miroslav Beran
místo: Králíky, Pardubický kraj
období realizace: 19. 1. 2017 – 15. 9. 2018
projekt byl podpořen částkou 45 500 Kč