Ve Slivenci vznikla motýlí louka

Spolek ochránců přírody Esorg (Ekologická servisní organizace) chce u široké veřejnosti změnit pohled na ochranu přírody. Chce ukázat, že chránit přírodu lze kdekoli – nejen v chráněných územích, ale třeba i v hlavním městě. Proto založil v pražském Slivenci na 3 hektarovém poli motýlí louku. Spolek a další dobrovolníci nejprve vysadili stromy a keře do pásu, který odděluje louku od chemicky ošetřovaného pole. Poté vytvořili dílčí políčka s konkrétními jednodruhovými semínky, aby tak vznikly ostrůvky bohatěji zarostlé bylinami, které se budou šířit v dalších letech dále na louku. Do akce se zapojilo přes 80 dobrovolníků, kteří vysadili asi 40 ovocných stromů, 30 keřů a spoustu semen lučních rostlin. Vzniklo tak nejen nové útočiště pro ptáky a hmyz, ale akce také sloužila jako propagace ochrany přírody.

realizátor: ZO ČSOP Ekologická servisní organizace
místo: Slivenec, Hl. m. Praha
období realizace: 2/2021 – 9/2021

Projekt byl podpořen zdvojnásobením výtěžku dárcovské kampaně na portálu Darujme.cz ve výši 20 000 Kč