Ve Smržicích se všem dobře žije!

Pavla Slezáčková a ostatní ze Spolku rodičů Smržice měli za cíl spojit obec, aby se v ní všem dobře žilo. A to se podařilo – díky společným akcím se povedlo vytvořit přátelskou atmosféru mezi novousedlíky, což jsou hlavně rodiny s dětmi, a starousedlíky, což jsou zejména senioři. Akcí zorganizoval spolek mnoho – velikonoční fotosoutěž, podzimní tvoření, putování po památkách, pátrací hru „ Smržická hledačka“ a sázení stromů, které proběhlo dokonce ve dvou termínech. V obci také v průběhu projektu vznikl problém s umístěním bioodpadu, proto spolek zajistil přednášku na aktuální téma komunitního kompostování.

program: Živá komunita
realizátor: Spolek rodičů Smržice z.s.
místo: Smržice
období realizace: 4/2020 – 10/2021
projekt byl podpořen částkou 20 000 Kč