Ve Stebně místní opravili pamětní křížek 

Okrašlovací spolek Stebno 2020 chtěl opravit historický křížek a připravit kulturně-vzpomínkové akce, aby tak obnovil a oživil komunitní život v obci. Spolek proto nejprve uspořádal sousedskou akci, kde bylo postaráno o bohaté občerstvení i o zábavu v podobě živých kapel, tanečních dětských vystoupení a soutěží pro děti i dospělé. Občané se také aktivně zapojili do sbírky Darujme.cz, která byla prezentována v průběhu celého odpoledne i večera. Díky tomu se podařilo nashromáždit dostatek peněž na realizaci obnovy pamětního křížku. Při obnově byly zjištěny nové historické informace o původním vzhledu objektu, které vedly k materiálové změně vlastního křížku. Pamětní křížek byl dne 2.12.2023 slavnostně odhalen. Odhalení se kromě místních občanů zúčastnila i restaurátorka, která detailně popsala průběh prací a farář Kralovické farnosti, který křížku požehnal. Součástí slavnostního odpoledne bylo i obnovení tradice adventního koncertu v místním kostele. Místní chtějí dále obnovit tradici velikonočních koncertů v místním kostele a také pokračovat v obnově dalších historických objektů, jako je památník obětem první světové války nebo dřevěný pamětní kříž před vstupem do kostela. Samostatnou kapitolou je pak vlastní kostel svatého Jana Křtitele, který je národní kulturní památkou.

program: Místo, kde žijeme 
realizátor: Okrašlovací spolek Stebno 2020 
místo: Stebno, Ústecký kraj 
období realizace: 6/2023 – 12/2023 
projekt byl podpořen částkou 55 000,- Kč  

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.