Ve Stebně místní opraví pamětní křížek 

Okrašlovací spolek Stebno 2020 chce formou realizace opravy pamětihodnosti a konáním kulturně-vzpomínkové akce obnovit a oživit komunitní život v obci Stebno. V rámci opravy pamětního křížku se plánují společná setkání občanů za účelem demontáže dotčeného objetu, přípravy prostoru na zpětnou instalaci po opravě a slavnostní odhalení pamětního křížku s doprovodným tematickým programem. Cílem je místní spojovat, proto chtějí do všech aktivit zapojit co nejvíce občanů. 

program: Místo, kde žijeme 
realizátor: Okrašlovací spolek Stebno 2020 
místo: Stebno, Ústecký kraj 
období realizace: 6/2023 – 12/2023 
projekt byl podpořen částkou 55 000,- Kč  

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.