Ve Vřesině rozvíjí sad  

Kateřina Kutmon chce s pomocí dalších aktivních lidí navázat na již realizované komunitní projekty a propojit symbiózu v krajině vytvořením místa, které bude sloužit k relaxaci a odpočinku místní občanů. Dále bude toto místo sloužit pro komunitní setkávání všech generací a v neposlední řadě budou sloužit k edukaci dětí, mládeže i dospělých. Cílem projektu je také změnit náhled nejen komunity, ale hlavně širšího okolí o důležitostí návratu k hodnotám, přírodě a tvorbě a udržení tradic pro naše budoucí generace. 

program: Místo, kde žijeme  
realizátor: Kateřina Kutmon 
místo: Vřesina u Hlučína, Moravskoslezský kraj 
období realizace: 03/2023 – 10/2023 
projekt byl podpořen částkou 80 000 Kč