Veřejný prostor oživí dvě obnovené kaple

Starý Kolín: Obnova barokních kapliček u kostela sv. Ondřeje jako součást oživení obecního dění

Dvě výklenkové barokní kaple v ohradní zdi kostela sv. Ondřeje jsou umístěny v centru obce, kostel tvoří ústřední obecní dominantu viditelnou z širokého okolí. Obnova kaplí je plánována jako počátek obnovy celého areálu, jež je nejvýznamnější a nejstarší památkou obce. Oživení veřejného prostoru prostřednictvím obnovy kaplí, do kterého se mohou zapojit všichni obyvatelé obce, posílí sousedské vztahy i pocity sounáležitosti s místem, kde lidé žijí a povzbudí zájem o místní historii.
Starokolínský okrašlovací spolek vznikl v roce 2014 za účelem ochrany a rozvoje kulturního, historického a přírodního dědictví obce. Spolek realizuje řadu akcí jako brigády u kostela, sousedské setkání nad historií obce, cyklovýlety za památkami v okolí, vydání stolního kalendáře s historickými fotografiemi obce a vánoční trhy, které přitáhly velikou pozornost obyvatel. Pořádání Tříkrálové sbírky je zejména starousedlíky považováno za navázání na zaniklé místní tradice, velkou akcí je Noc kostelů a stále větší účast má i jarní úklid přilehlého lesa.

Projekt jsme podpořili částkou 40 000 Kč.