Veronika by chtěla organizovat aktivity související s komunitní zahradou, které by postupně vedly k vytvoření prostoru pro vzájemnou interakci a nastartování procesu změny k lepšímu. Projekt je zaměřen na skupinu přibližně 100 obyvatel, kteří žijí v panelovém bytě v ulicích Hattyú a Batthyány v Budapešti a zaměřuje se na zanedbaný a málo využívaný prostor zahrady. Jde o vnitroblok, kde rostou  stromy a další rostliny a  jsou tu i pozůstatky hřiště. Veronika by chtěla prozkoumat vztahy mezi obyvateli bytových domů a oživit zahradu tak, aby se opět stala místem setkávání. 

 

Projekt jsme podpořili částkou 60 000,- Kč a další podporou.