Veselka

Nadace Pangea je zaměřená na podporu rozvoje díla Jana Amose Komenského, rozvoj vzdělanosti a záchranu či obnovu památkových objektů. V dubnu úspěšně zahájila v prostorách bývalého kina pod záštitou města Harrachov činnost adaptačního centra pro Ukrajinské válečné uprchlíky ubytované v Harrachově  zvaného „ВЕСЕЛКА“ – VESELKA. Adaptační centrum se stalo hlavním informačním a vzdělávacím centrem pro Ukrajince v okolí s výukou češtiny, seminářů krizové intervence, výuky ukrajinských dětí, burzou práce, informacemi, zájmovými kroužky, hernou, letními kurzy nebo nabídkou notebooků a metodik k výuce.  

program: Z Ukrajiny mezi nás
realizátor: Nadace Pangea 
místo: Harrachov, Liberecký kraj
období realizace: 1. června 2022 – 30. června 2022 
projekt byl podpořen částkou: 20 000 Kč