Vesnický charakter Dolních Počernic ohrožuje plánovaná výstavba bytových domů

Developerská společnost usiluje ve spolupráci s některými členy rady a zastupitelstva Městské části Praha-Dolní Počernice o výstavbu komplexu osmi bytových čtyřpodlažních domů ve čtvrti, která je metropolitním plánem určena k zástavbě vesnického charakteru domy o maximálně dvou podlažích. Vesnický charakter zástavby této lokality a sportoviště přesně v místě plánovaného projektu jsou též zahrnuty v urbanistické studii, kterou zastupitelstvo MČ schválilo v roce 2000. Obec nemá v dlouhodobém horizontu vyřešenou dopravní obslužnost, občanskou vybavenost (kapacita školky, školy, lékařské péče, chybějící domov pro seniory atp.). Místní spolek Zdravé Dolní Počernice proto usiluje o to, aby se na pozemcích stavělo v souladu s platnou územně plánovací dokumentací. 

realizátor: Zdravé Dolní Počernice, z.s.  
místo: Praha – Dolní Počernice
období realizace: 4/2021 – 12/2021  
projekt byl podpořen částkou: 24 000 Kč