Vícepodlažní dům místo Kopce svatého Jana? Místní nesouhlasí

Královéhradečtí ochránci přírody chtějí zachránit přírodně cennou lokalitu Kopec svatého Jana a zároveň také ověřit možnost účasti spolků v řízeních po změně stavebního zákona. Už v minulosti se objevily nápady zastavět plochu vícepodlažním domem, ochránci přírody ale podali podnět k vyhlášení lokality za přírodní památku. Proces vyhlášení byl zahájen, developer se ale opět snaží svůj projekt prosadit, místní proto dál bojují. 

program: Místo, kde žijeme
realizátor: ZO ČSOP ORLICE
místo: Hradec Králové, Královéhradecký kraj
období realizace: 8/2022 –⁠ 8/2023
projekt byl podpořen částkou 17 000 Kč