Vnitroblok pro všechny

Praha 10: Druhý krok pro vnitroblok

Spolek Zaostřeno na Desítku se soustavně věnuje kauzám na Praze 10 a zasazuje se o živý veřejný prostor v této části města. V minulosti se již podařilo (také díky Rychlému grantu Nadace Via) zamezit vybudování basketbalového hřiště plánovaného Městskou částí Praha 10 v jednom z vršovických vnitrobloků. O podobě vnitrobloku tak mohli rozhodovat sami obyvatelé přilehlých domů, kteří se při společném plánování mimo jiné blíže poznali. Z grantu souSedíme si se realizovali první naplánované prvky.

Projekt byl podpořen částkou 99 600 Kč.

http://www.zaostrenona10.cz/