Volnočasové a vzdělávací aktivity zaměřené na komunitní život a začleňování ukrajinských obyvatel do společnosti 

Organizace má vybudovanou stabilní pozici v oblasti pomoci občanům Ukrajiny v Kladně a nejbližším okolí. V rámci projektu chce organizovat především volnočasové a vzdělávací aktivity (především pro děti z Ukrajiny se zapojením ostatních dětí) – vycházky, výlety, sportovní aktivity, hry, povídání, dále vzdělávací aktivity jako výuka českého jazyka jak skupinová, tak individuální, komunitní aktivity – akce většího typu, na které budou zváni jak občané Ukrajiny žijící u nás, tak lidé z místní komunity, kde cílem je propojování komunit, poznávání kultur, integrace Ukrajinců do společnosti. 

program: Z Ukrajiny mezi nás  
realizátor:  Dobrovolnické centrum Kladno, z. s. 
místo:  Kladno, Středočeský kraj  
období realizace: 1.2. 2023 – 31.12. 2023  
projekt byl podpořen částkou:  80 000,- Kč