Vratislavická Zauhlovačka slouží jako místo k setkávání i re – use centrum 

Lidé ze spolku Avantgart připomínají minulost zauhlovací věže, která byla součástí místní textilní fabriky. Povědomí o kulturní památce podpořili i vznikem naučné interaktivní cedule.  Objekt se zároveň snaží oživit pravidelnými akcemi. Kromě každoročního festivalu otevírá Zauhlovačka své brány každý měsíc pro sousedská setkání. Místní obyvatelé se tak mohou propojit při kulturních a řemeslných akcích, využít sdílenou dílnu, anebo přilehlé re – use centrum nábytku.

program: Místo, kde žijeme     
realizátor: Avantgart, z.s. 
místo: Vratislavice nad Nisou, Liberecký kraj 
období realizace: 10/2022 – 9/2023 
projekt byl podpořen částkou: 20 000 Kč