Všechlapští chtějí oživit zpustošený vrbový háj 

Všechlapští chtějí oživit Vrbovnu – zpustošený vrbový háj, do kterého chtějí navrátit zpět různé druhy vrb a zároveň využít prostor pro hnízdění ptactva. Prostranství, které je dnes nevyužité by se stalo místem pro společné sousedské setkávání, akce a také místem pro děti. Místní obyvatelé se nebojí přiložit ruku k dílu a jisté je, že o Vrbovnu budou pečovat co nejlíp, neboť když si „Všechlapáci“ vezmou něco do hlavy, pustí se do toho. S podporou obce a Nadace Via zde vysází nové stromy, vytvoří prostor na sezení, instalují interaktivní tabule pro děti a v plánu jsou i herní prvky z přírodních materiálů. Už teď se na Vrbovnu všichni těší a práce jsou v plném proudu. 

program: Místo, kde žijeme 
realizátor: Tereza Jiroušková 
místo: Všechlapy, Jihočeský kraj 
období realizace: 5/2023 – 4/2024 
projekt byl podpořen částkou 90 000,- Kč  

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.