Na bývalé skládce se sportuje

Projekt měl za cíl sblížení a zlepšení vztahů mezi lidmi s důrazem na rozvoj zdravého životního stylu. Za podpory obce a aktivních lidí tu vybudovali park, kde se konají pravidelné sportovní, kulturní a vzdělávací akce pro lidi všeho věku a skupin. Vznikl tak prostor k tomu, aby se občané obce pravidelně setkávali a aktivně se podíleli na jejím dalším rozvoji. Zkulturnění a úprava venkovního prostoru proběhla formou brigád dobrovolníků. Místem realizace je prostor bývalé skládky a dříve neudržované plochy porostlé náletovými křovinami. Společné budování tak posloužilo nejen ke sbližování občanů, ale i ke zkvalitnění a zkrášlení prostředí obce.

realizátor: Richard Štěpánek
místo: Prace
období realizace: 20. 6. 2018 – 19. 6. 2019
projekt byl podpořen částkou 80 000 Kč