Východočeská Nekoř získala nové místo k setkávání (nejen) pro rodiny

Spolek Nekořala upravil a ve spolupráci s obcí částečně zrekonstruoval prostor v domku v centrum obce. Dříve v něm bylo v
části kadeřnictví, z části slouží jako zastávka autobusu. Zastávka se vybavila drobným nábytkem a je teď připravená na akce různého typu např. setkávání maminek s dětmi, čtenářský klub, rukodělná setkání, besedy atd.

program: Místo, kde žijeme
realizátor: NEKOŘala Spolek pro zachování tradic, z.s.  
místo: Nekoř, Pardubický kraj 
období realizace: 11/2022 –⁠ 12/2023
projekt byl podpořen částkou: 100 000

Projekt byl podpořen z daru společnosti Opavia.