Východočeská Nekoř získá nové místo k setkávání (nejen) pro rodiny

Místní spolek plánuje úpravu a přeměnu obecních prostor někdejšího kadeřnictví. Do nově vznikajících prostor přemístí obecní knihovnu a zároveň zde vybudují místo otevřené k setkávání všech generací a různorodých skupin. Cílem je vytvořit maximálně variabilní prostor, aby ho bylo možné využívat pro setkávání maminek s dětmi, stejně jako mládeže nebo seniorů. A využitý bude také na pořádání nejrůznějších akcí v Nekoři, od čtenářských, výtvarných a řemeslných dílen, přes besedy a cvičení, nebo jako sdílená kancelář.  

program: Místo, kde žijeme
realizátor: NEKOŘala Spolek pro zachování tradic, z.s.  
místo: Nekoř, Pardubický kraj 
období realizace: 11/2022 –⁠ 11/2023
projekt byl podpořen částkou: 100 000

Projekt byl podpořen z daru společnosti Opavia.