Výsadba remízku jako boj proti erozi

V remízku u Uherského Brodu bylo vysazeno 17 dřevin, z toho 9 keřů a 8 stromů. Také zde byly umístěny 2 budky pro poštolky v rámci podpoření projektu navrácení Poštolky rudonohé do krajiny a jedna budka pro netopýry. Celkově se projekt zaměřil na zvýšení biodiverzity krajiny, výsadbu starých odrůd ovocných dřevin a zlepšení zadržování vody a půdy v krajině. 

program: Místo, kde žijeme
realizátor: Věra Fialová
místo: Uherský Brod, Zlínský kraj 
období realizace: 10/2022 –⁠ 11/2022
projekt byl podpořen částkou: 5 450