Výstavba nové školy v Dolních Počernicích vzbuzuje mezi místními lidmi pochybnosti 

Městská část Praha – Dolní Počernice bude mít novou školu. Podle názoru části místních obyvatel ale vznikl projekt výstavby netransparentně, bez architektonické soutěže a vykazuje zásadní nedostatky. Doprava v přilehlém okolí potenciálně ohrožuje bezpečnost žáků, což je důsledek rozporuplného urbanistického řešení, které odsouvá hmotné objekty do rezidenční zástavby a v centru obce umísťuje velký sportovní stadion s tribunou u kostela. Odborníci a část veřejnosti se shodují na tom, že je potřeba projekt komplexně zrevidovat a najít optimální řešení ještě ve fázi územního řízení, které je nyní, na základě podaných námitek přerušeno. Petici za nezávislé posouzení a úpravu projektu podepsalo do zahájení územního řízení v září 2019 130 obyvatel, počet podporovatelů občanské iniciativy, která usiluje o jeho zkvalitnění, s rostoucí informovaností stále stoupá. 

program: Živá komunita
realizátor: Jana Víchová
místo: Praha – Dolní Počernice
období realizace: 2/2020 – 1/2021
projekt byl podpořen částkou 15 000 Kč