Výstavba průmyslového areálu na okraji Plzně může narušit životní prostředí

Plzeň – Litice: Podaří se místním občanům, aby byla stavba průmyslového parku posuzována v procesu EIA?

Připravovaný projekt „Průmyslový park Litice“ výrazně změní charakter místa, které si – jako jedna z posledních částí Plzně – dosud udrželo venkovský ráz. Projekt představuje 13 ha zastavěné plochy v blízkosti obytné zástavby s plánovaným napojením přes území s prokázaným výskytem zvláště chráněných živočichů a rostlin. Projekt dle názoru místních občanů odporuje platnému územnímu plánu a zjevně bude mít negativní dopad na okolní životní prostředí i vliv na snižování hladiny spodní vody. Místnímu spolku se nelíbí, že projekt PPL získal v roce 2016 rozhodnutí, že nebude posuzován v procesu EIA. Toto rozhodnutí se podařilo spolku zvrátit v přezkumném řízení na Ministerstvu životního prostředí, avšak Krajský úřad Plzeňského kraje vydal nové rozhodnutí se stejným výsledkem. Cílem spolku zůstává posouzení projektu dle zákona o EIA.

Projekt jsme podpořili částkou 30 000 Kč.