Výuka českého jazyka se spolkem Dětem Ukrajiny

V současné době spolek organizuje kurzy doučování českého jazyka pro děti navštěvující pražské školy, i pro děti, které nejsou zařazeny v českém vzdělávacím systému. Původně bylo vše organizováno dobrovolníky z řad českých a ukrajinských občanů. Následně byl založen spolek Dětem Ukrajiny. Jak již z názvu spolku vyplývá, spolek se primárně zaměřuje na integraci dětských uprchlíků před válkou z Ukrajiny. V rámci projektu proběhlo odpolední doučování ukrajinských dětí žijících na území hl. města Prahy. Do projektu byli zapojeni jak ukrajinští občané utíkající před válkou, tak čeští dobrovolníci, kteří se snaží nově příchozím sousedům co nejvíce usnadnit jejich situaci. Děti se seznámily se slovní zásobou na téma Pozdravy, poděkování, představení, barvy, čísla, dny, týdny, roční období, měsíce a roky. Celkem se zapojilo 86 dětí v 6 skupinách ve věku 6-15 let. Spolek plánuje ukrajinské studenty i nadále seznamovat s českou kulturou a pokračovat ve výuce jazyka.

program: Z Ukrajiny mezi nás
realizátor: Dětem Ukrajiny, z.s. 
místo: Praha, Hlavní město Praha 
období realizace: 1.11.2022 – 31.12.2022
projekt byl podpořen částkou: 50 000 Kč