Výuka českého jazyka

Na gymnázium v Bílovci probíhá výuka českého jazyk pro ukrajinské příchozí. Učebnice zakoupili obyvatele města Bílovec. 30 vyučovacích hodin českého jazyka na gymnáziu Mikuláše Koperníka proběhlo v červnu, zapojili se také studenti. Kurzy byly určeny pro děti i dospělé.
Studenti se účastnili hodin pravidelně. Aktivně se zapojovali. Na studentech bylo možno pozorovat pokrok v porozumění a v aktivním využití českého jazyka. Sami požádali, zda by hodiny mohly pokračovat i přes prázdniny.

program: Z Ukrajiny mezi nás
realizátor: Irena Janesová
místo: Bílovec, Moravskoslezský kraj 
období realizace: 1. června 2022 – 30. června 2022 
projekt byl podpořen částkou: 18 000 Kč