Výuka češtiny pro ukrajinské děti a rodiče

O 12 rodin ukrajinských uprchlíků se stará farní charita ve svém sídle – Centrum Farní charity (prostory Katolické oázy). Také v okolí jsou ubytované další rodiny. Charitní pracovníci chtěli nejen zorganizovat kurzy češtiny, ale  i společné akce. Cílem projektu byla podpora vzájemného spolužití a usnadnění začlenění příchozích do běžného života. Projekt byl zaměřen nejen na jednotlivce ale i na celé rodiny. Kurzy byly vyhledávány a samotnými účastníky velmi kladně hodnoceny. V průběhu se také rozdělily kurzy pro děti.

program: Z Ukrajiny mezi nás
realizátor: Farní charita Praha 14
místo: Praha – Černý Most, Hlavní město Praha
období realizace: 1. června 2022 – 30. srpna 2022 
projekt byl podpořen částkou: 20 000 Kč