Výuka jazyka českého pro běžence z Ukrajiny

V Rokytnici je ubytovaných 6 rodin z Ukrajiny, z toho bydlí 5 rodin v Penzionu v lihovaru, který je situovaný v centru města. Od počátku jejich příjezdu si skupina dobrovolníků vzala na starost materiální pomoc a veškerou administrativu potřebnou k legalizaci pobytu. Dětem zařídila místa na školách a ve školkách. Uspořádali také táborák na dvoře penzionu, zorganizovali výlety po krásných místech kraje. Úspěšně proběhl pod jejich vedením kurz českého jazyka, vždy 2x týdně. Do kurzu přijížděli účastníci i z jiných ubytoven a jiných měst a zájem o kurz narůstal. Po vyučování se zde scházeli i s dětmi a trávili zde volný čas, často i o víkendech, společně s místními a jejich dětmi.

program: Z Ukrajiny mezi nás
realizátor: Helena Friedecká
místo: Jaroměřice nad Rokytnou, Kraj Vysočina 
období realizace: 9. května 2022 – 6. července 2022 
projekt byl podpořen částkou: 20 000 Kč