Vzdělávací a volnočasové aktivity pro občany Ukrajiny – pořízení mobilní učebny

Hasičské sdružení Prahy-západ pracuje dlouhodobě s dětmi a mládeží, zejména pořádáním volnočasových a vzdělávacích aktivit. Chtějí také zapojit malé i větší ukrajinské uprchlíky ubytované v okolí. Aby v místě nejen žili, ale aby se také mohli účastnit komunitního dění a toho, co hasičské sdružení nabízí a poznali se s místními. Proběhly dvě akce, kde došlo k přímému zapojení občanů Ukrajiny – první akcí bylo Zábavné mezinárodní setkání, které se uskutečnilo ve spolupráci s Charitou Starý Knín. Zde byl pro příchozí (ČR+UA) připraven různorodý program – ukázky práce hasičů, výtvarná dílna, dílna s 3D tiskárnou, hudební produkce. Druhou akcí bylo pozorování zatmění Slunce, kde se kromě místních příchozích zúčastnili také lidé z Ukrajiny. Další aktivity tohoto typu jsou plánovány ve spolupráci s Charitou Starý Knín a budou určeny pro ukrajinské příchozí, ale také pro občany ČR včetně dětí se sociálním znevýhodněním. Dále se hasiči podíleli na poskytnutí vybavení pro výuku ukrajinských uprchlíků (projektor, plátno, flipchart a další). V projektu plánují pokračovat, a to pořádáním podobných aktivit, již je předběžně dohodnuto předvánoční setkání.

program: Z Ukrajiny mezi nás
realizátor: SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Praha – západ 
místo: Praha – západ, Hlavní město Praha
období realizace: 1. červen 2022 – 31. Listopad 2022 
projekt byl podpořen částkou: 20 000 Kč