Vznik sousedského centra

Hostavice: Neposední sousedé

Cílem projektu bylo vytvořit ve zdejší vile sousedské centrum, kde se mají setkávat sousedé z Jahodnice, jedné z částí obce Hostavice. Do projektu členové spolku Neposeda zařadili tři setkání, která poslouží k seznámení a propojení místních obyvatel. Sousedé následně společně promění zahradu a vytvoří vnitřní i venkovní prostor vhodný pro sousedská setkávání.

Projekt jsme podpořili částkou 60 000 Kč.